residential

2019

2017

2013

2021

Selected projects portfolio 

Dynasty Height 帝景峰

Dynasty Height 帝景峰

Monterey

Monterey

Praia Park 擎天匯

Praia Park 擎天匯

Providence Bay 天賦海灣

Providence Bay 天賦海灣

Shanjianqing 山漸青

Shanjianqing 山漸青